Бюджет и отчети

 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020 до 30.09.2020г.

дата на публикуване:23.10.2020г.

 


 

 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

дата на публикуване:23.10.2020г.

 


 

 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 31.08.2020г.

дата на публикуване:18.09.2020г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 31.07.2020г.

дата на публикуване:12.08.2020г.

 


 

 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020 до 30.06.2020г.

дата на публикуване:22.07.2020г.

 


 

 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

дата на публикуване:22.07.2020г.

 

 


 

 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 31.05.2020г.

дата на публикуване:10.06.2020г.

 


 

 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 30.04.2020г.

дата на публикуване:12.05.2020г.

 


 

 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020 до 31.03.2020г.

дата на публикуване:24.04.2020г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

дата на публикуване:14.04.2020г.

 


 

 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2020г. до 29.02.2020г.

дата на публикуване:16.03.2020г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.01.2020г.

дата на публикуване:14.02.2020г.


 

Бюджет на Община Венец за 2020г.

дата на публикуване:13.02.2020г.


 

Първоначален бюджет на Община Венец за 2020г.

дата на публикуване:13.01.2020г.


 

Покана на публично обсъждане на проекта на Бюджета за 2020г. на Община Венец

дата на публикуване:13.01.2020г.


 

Покана на публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2019г. на Община Венец

дата на публикуване:30.06.2020г.

 


 

Годишен финансов отчет за 2019г.

дата на публикуване:10.06.2020г.

 


 

 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.12.2019Г.

дата на публикуване:20.02.2020г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.12.2019Г.

дата на публикуване:30.01.2020г.


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 30.11.2019Г.

дата на публикуване:12.12.2019г.


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.10.2019Г.

дата на публикуване:11.11.2019г.


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 30.09.2019Г.

дата на публикуване:24.10.2019г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 30.09.2019Г.

дата на публикуване:24.10.2019г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.08.2019Г.

дата на публикуване:05.09.2019г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.07.2019Г.

дата на публикуване: 07.08.2019г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 30.06.2019Г.

дата на публикуване: 25.07.2019г.


EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 30.06.2019Г.

дата на публикуване: 09.07.2019г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.05.2019Г.

дата на публикуване: 10.06.2019г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 30.04.2019Г.

дата на публикуване: 09.05.2019г.

 


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.03.2019Г.

дата на публикуване: 25.04.2019г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.03.2019Г.

дата на публикуване:16.04.2019г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 28.02.2019Г.

дата на публикуване:11.03.2018г.


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2019 до 31.01.2019Г.

дата на публикуване:12.02.2019г.Бюджет 2019 година

 

 

 

дата на публикуване: 07.02.2019г.


 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019г.

дата на публикуване: 04.01.2019г.Обяснителни записки 2018г.

 

 

 

дата на публикуване: 03.05.2019г.


 

Обяснителна записка към годишния финансов отчет на община Венец за 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.

 


 

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.

 


 

Отчет за приходите и разходите на Община Венец 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.

 


 

Баланс 2018г.

дата на публикуване: 03.05.2019г.


 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2018г. НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

дата на публикуване:03.05.2019г.


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.12.2018Г.

дата на пупликуване: 30.01.2019г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.12.2018Г.

дата на пупликуване: 30.01.2019г.


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.11.2018Г.

дата на пупликуване: 12.12.2018г.


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.10.2018Г.

дата на пупликуване: 12.11.2018г.

 


 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.09.2018Г.

дата на публикуване:22.10.2018г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.09.2018Г.

дата на публикуване:22.10.2018г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.08.2018Г.

дата на публикуване:11.09.2018г.

 


 

EЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.07.2018Г.

дата на публикуване: 06.08.2018г.
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.06.2018Г.

 

 

 

Дата на публикуване: 19.07.2018г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.06.2018Г.

 

Дата на публикуване: 19.07.2018г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.05.2018Г.

Дата на публикуване: 13.06.2018г.


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 30.04.2018г.

Дата на публикуване: 10.05.2018г.

 


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.03.2018г.

Дата на публикуване: 19.04.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.03.2018г.

 

 

 

Дата на публикуване: 19.04.2018г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 28.02.2018г.

Дата на публикуване: 09.03.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2018 до 31.01.2018г.

 

дата на публикуване:09.02.2018г.


БЮДЖЕТ 2018 година

дата на публикуване: 06.02.2018г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

 

дата на публикуване: 04.01.2018г.


Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. на Община Венец

Дата на публикуване:13.06.2018г.

 


 

Обяснителна записка към годишния финансов отчет на Община Венец за 2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.

 


 

Отчет за касовото изпълнение на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.

 


 

Отчет за приходите и разходите на Община Венец към 31.12.2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.

 


 

Баланс на Община Венец към 31.12.2017г.

Дата на публикуване:13.06.2018г.

 


 

Отчет 2017г.

дата на публикуване: 18.04.2018г.


 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

дата на публикуване: 18.04.2018г.


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.12.2017г.

дата на публикуване: 31.01.2018г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.11.2017г.

дата на публикуване: 03.01.2018г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.11.2017г.

дата на публикуване:13.12.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.10.2017г.

дата на публикуване:14.11.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.09.2017г.

 

 

дата на публикуване:18.10.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.08.2017г.

дата на публикуване:11.09.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.07.2017г.

дата на публикуване:09.08.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.06.2017г.

дата на публикуване:13.07.2017г.


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.05.2017г.

 

 

 

дата на публикуване:12.06.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 30.04.2017г.

дата на публикуване:12.05.2017г.


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.03.2017г.

дата на публикуване:25.04.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 28.02.2017г.

дата на публикуване:15.03.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 01.01.2017 до 31.01.2017г.

дата на публикуване:23.02.2017г.


 

БЮДЖЕТ 2017 г.

дата на публикуване:07.02.2017г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017г.

 

 

дата на публикуване:13.12.2016г.

 


 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и кап. р-ди за 2016 г.


 

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2016г. на Община Венец

дата на публикуване:08.06.2017г.

 

 


 

Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2016 г. на Община Венец

 

 

дата на публикуване:13.06.2017г.

 


 

Одитен доклад №011000301517 за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 г. на Община Венец

дата на публикуване:13.06.2017г.

 


 

Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. на Община Венец

дата на публикуване:13.06.2017г.


Обяснителна записка към годишния финансов отчет на Община Венец за 2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


Отчет за касовото изпълнение на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


Отчет за приходите и разходите на Община Венец към 31.12.2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.


Баланс на Община Венец към 31.12.2016 г.

дата на публикуване:13.06.2017г.

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.12.2016


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.11.2016

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.10.2016

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.09.2016

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.08.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.07.2016

 

 

 

 


 

 

 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.06.2016

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.05.2016

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.04.2016

 


 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.03.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 29.02.2016


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.01.2016


 

Бюджет 2016

дата на публикуване: 08.02.2016

 


 

Бюджетна процедура 2016

Дата на публикуване: 18.11.2015г.

 


 

Отчет 2015


Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета за 2015г. на Община Венец

 

 

 

дата на публикуване: 06.04.2016

 


 

Отчети 2015

 


 

 

Бюджет 2015

 

Дата на публикуване:13.02.2015г.

 


 

 

Бюджетна процедура 2015 г.


 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014г.

 


 

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община ВЕНЕЦ за 2014 година

дата на публикуване 16.03.2014 г.

 


 

Отчети 2014


Бюджет 2014

 

дата на публикуване 17.02.2014 г.


 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ КЪМ 31.12.2013г.

дата на публикуване 17.03.2014 г.


Покана-публично обсъждане бюджет 2013 година

 

 


Отчети 2013


 

В изпълнение на изискванията на параграф 24 ал.1 от ЗДБ на РБ за 2013 година и т.34 от ДДС №12/18.12.2013 година се публикува одитния доклад и становището на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет и отчета за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на община Венец

Одитно становище за заверка без резерви с обръщение на внимание на годишния финансов отчет на Община Венец за 2013 година

ОДИТЕН ДОКЛАД №0500303014 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА 2013 Г.

БАЛАНС НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА 2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА НА БАЛАНСА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА 2013 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ - 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетната сметка за приватизация - код 10

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетната сметка за приватизация - код 11

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетната сметка за приватизация - код 12

Отчет за касовото изпълнение на набирателната сметка - код 33

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове - код 40

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове - РА код 42

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове - КСФ - код 98

 

 

 

 

 

 


 

Бюджет 2019 година