Инфраструктура

Населени места – 13 населени места. С Указ No.2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в Република България в състава на oбщина Венец се включват: с. Борци, с. Боян, с. Буйновица, с. Венец, с. Габрица, с. Деница, с. Дренци, с. Изгрев, с. Капитан Петко, с. Осеновец, с. Страхилица, с. Черноглавци и с. Ясенково. Площта на общината е 221,55 кв. км.

Транспортна система – Транспортната инфраструктура носи типичните белези на селските райони и общини.

ВиК – Водоснабдяването в общината се извършва от собствени водоизточници. Изградени са различни видове кладенци и каптажи, чрез които се доставя питейна вода до всички населени места.

Съобщения – Всички селища са телефонизирани и радиофицирани.

Електроснабдяване – 100% осигурява всички селища и икономически субекти.