Изработени подробни устройствени планове

 

Заповед №371/02.11.2020г.

Заповед №360/20.10.2020г.

Заповед №359/20.10.2020г.

Заповед №339/09.10.2020г.

Заповед №338/09.10.2020г.

Заповед №336/09.10.2020г.

Заповед №335/09.10.2020г.

Заповед №334/09.10.2020г.

Заповед №333/09.10.2020г.

Изработен ПУП - село Венец

Заповед №298/09.09.2020г.

Изработен ПУП - село Буйновица

Изработен ПУП - село Изгрев

Изработен ПУП - село Черноглавци

Изработен ПУП - село Ясенково

Заповед №258/11.08.2020г.

Заповед №243/27.07.2020г.

Изработен ПУП - село Изгрев

Заповед №220/06.07.2020г.

Изработен ПУП - село Изгрев

Изработен ПУП - село Ясенково

Заповед №182/29.05.2020г.

Заповед №181/29.05.2020г.

Заповед №180/29.05.2020г.

Заповед №179/29.05.2020г.

Заповед №178/29.05.2020г.

Заповед №177/29.05.2020г.

Заповед №176/29.05.2020г.

Заповед №175/29.05.2020г.

Заповед №174/29.05.2020г.

Заповед №173/29.05.2020г.

Изработен ПУП - село Борци

Изработен ПУП - село Борци

Изработен ПУП - село Изгрев

Изработен ПУП - село Изгрев

Изработен ПУП - село Капитан Петко

Изработен ПУП - село Черноглавци

Изработен ПУП - село Ясенково

Заповед №090/16.03.2020г.

Заповед №089/16.03.2020г.

Заповед №088/16.03.2020г.

Заповед №087/16.03.2020г.

Заповед №086/16.03.2020г.

Заповед №085/16.03.2020г.

Заповед №084/16.03.2020г.

Заповед №081/13.03.2020г.

Заповед №080/13.03.2020г.

Заповед №079/13.03.2020г.

Заповед №078/13.03.2020г.

Заповед №077/13.03.2020г.

Заповед №056/20.02.2020г.

Изработен ПУП - село Венец

Изработен ПУП - село Венец

Изработен ПУП - село Борци

Изработен ПУП - село Буйновица

Изработен ПУП - село Ясенково

Изработен ПУП - село Изгрев

Изработен ПУП - село Изгрев

Заповед №036/30.01.2020г.

Заповед №035/30.01.2020г.

Заповед №034/30.01.2020г.

Заповед №016/13.01.2020г.

Заповед №010/09.01.2020г.

Заповед №009/09.01.2020г.

Заповед №008/09.01.2020г.

Заповед №007/09.01.2020г.

Заповед №332/05.11.2019г.

Заповед №331/05.11.2019г.

Заповед №230

Заповед №229

Заповед №228

Заповед №199

Заповед №177

Заповед №158

Заповед №144

Заповед №143

Заповед №142

Заповед №125

Заповед №91

Заповед №66

Заповед №65

Заповед №34

Заповед №15

Заповед №14

Заповед №13

Изработен ПУП - село Изгрев

Изработен ПУП - село Капитан Петко

Изработен ПУП - село Ясенково

Заповед №125/11.04.2019г. - изработване на ПУП –ЧИПР за УПИ I, кв.12г, по действащия регулационен плана на с. Ясенково

Изработен ПУП село Венец и село Дренци

Изработен проект за ПУП - частично изменение за плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-24, УПИ V-24, УПИ VІ-26 и УПИ VІІ-26 в кв.9 по действащия регулационен плана на с. Габрица

Изработен проект за ПУП - частично изменение за плана за регулация /ЧИПР/ за /ПИ-2016 и ПИ-2017/ УПИ ХХІІ-2018, ХХІІ-2019, ХХІІ-2017, ХХІІ-2016 и ХХІІ2010 в кв.32 в кв.32 по действащия регулационен плана на с. Борци

Заповед №216/11.09.2013 година

Заповед №203/02.09.2013 година

Заповед №202/02.09.2013 година

Заповед №201/02.09.2013 година

Заповед №200/02.09.2013 година

Заповед №199/02.09.2013 година

Заповед №177/01.08.2013 година

Заповед №145/28.06.2013 година

Заповед №144/28.06.2013 година

Заповед №140/18.06.2013 година

Заповед №137/12.06.2013 година

Заповед №114/16.05.2013 година

Заповед №107/13.05.2013 година

Заповед №104/13.05.2013 година

Заповед №103/13.05.2013 година

Заповед №108/13.05.2013 година

Заповед №106/13.05.2013 година

Заповед №105/13,05,2013 година

Заповед №081/17.04.2013 година

Заповед №080/17.04.2013 година

Заповед №079/17.04.2013 година

Заповед №059/29.03.2013г.

Заповедп №047/13.03.2013 г.

Заповад №046/13.03.2013 г.

Заповед №045/13.03.2013 година

ПУП село изгрев - 08.01.2013 г.

ПУП село Изгрев - 17.12.2012

ПУП село Габрица - 17.12.2012

ПУП село Дренци - 06.01.2012

Осеновец,Борци и Венец - 06.01.2011г.

Ветрогенераторен парк - 29.03.2011г.

Начално училище - Ясенково - 27.04.2011г.

Обекти Габрица - 19.05.2011г.

Обект село Боян - 27.05.2011г.

ПУП-Борци, Габрица, Ясенково, Капитан Петко, Страхилица, Изгрев и Черноглавци - 01.08-2011г.

Заповеди за ПУП - 15.08.2011г.