Актуализирана програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Венец 2014-2020г., съгласно Решение №121 от 15.08.2016г. на Общински съвет Венец

Актуализирана програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Венец 2014-2020г., съгласно Решение №121 от 15.08.2016г. на Общински съвет Венец