Телефонен указател

 

Стая

 

Длъжност

 

Име и фамилия

Телефон

с код

05343

 

22

 

Кмет на Община

 

 

Нехрибан Ахмедова

 

21-91/ вътр. 109

 

10

 

Заместник – кмет на Община

 

 

Илхан Сали

 

20-33/ вътр. 106

 

21

 

 

Заместник – кмет на Община

 

 

Фатме Сали

 

20-33/ вътр. 106

 

8

 

Заместник – кмет на Община

 

 

Кадир Насуф

 

21-63/ вътр. 103

 

23

 

Секретар на Община

 

 

Зюбейде Мехмед

 

21-90/ вътр. 102

 

3

 

Главен Архитект

 

 

Яна Рафаилова

 

20-30/ вътр. 111

 

Отдел „Общински приходи”

 

 

6

 

 

Главен специалист „Общински Приходи”

 

 

Сабахатин Мехмед

 

20-33/ вътр. 107

 

 

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

 

 

Айсел Мехмед

 

21-90/ вътр. 115

 

Обща администрация – Дирекция „Финансово-стопански дейности” и „Управление на собствеността”

 

 

16

 

Директор на дирекция

 

 

Хатидже Исуф

 

20-30/ вътр. 105

 

20

 

Главен специалист „Финанси”

 

 

Зекие Ариф

 

20-30/ вътр. 113

 

20

 

Главен специалист „Финанси”

 

 

Елихаме Хюсменова

 

20-30/ вътр. 113

 

20

 

Главен специалист „Финанси”

 

 

Лютвен Хамдиева

 

20-30/ вътр. 113

 

20

 

Главен специалист „Финанси”

 

 

Джемиле Халилова

 

20-30/ вътр. 113

 

 

Главен специалист „Касиер”

 

 

Вилдан Халимова

 

 

12

 

Главен специалист „Човешки ресурси”

 

 

Севие Салимова

 

20-33/ вътр. 104

 

 

Главен специалист „Административно обслужване”

 

 

Айше Чиракова

 

21-90/ вътр. 115

 

 

Главен специалист „Административно обслужване”

 

 

Исмихан Мехмед

 

21-90/ вътр. 115

 

15

 

Главен специалист „Гражданска защита и Отбранително-мобилизационна подготовка”

 

 

Ердинч Еминов

 

21-91/ вътр.  110

 

17

 

Главен специалист „Управление на собствеността”

 

 

Емине Ахмедова

 

20-30/ вътр. 112

 

11

 

Старши експерт „Социални дейности и Образование”

 

 

Зюбейде Кьосева

 

20-33/ вътр. 104

 

22

 

Младши експерт „ Връзки с обществеността”

 

 

Тюркян Муса

 

21-91/ вътр. 101

 

Специализирана администрация – Дирекция „Проекти и инвестиции”, „Териториално-селищно устройство”

 

 

14

 

Директор на Дирекция

 

 

Вилдан Али

 

20-90/ вътр. 108

 

13

 

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

 

 

Неврие Кязимова

 

20-90/ вътр. 108

 

12

 

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

 

 

Селятин Мехмед

 

20-33/ вътр. 104

 

13

 

Главен специалист „Проекти и инвестиции”

 

 

Инджихан Хюсеин

 

20-90/ вътр. 108

 

2

 

Главен специалист „Териториално-селищно устройство”

 

 

Шабан Хасанов

 

20-30/ вътр. 111

 

2

 

Главен специалист „Териториално-селищно устройство”

 

 

Севим Ахмед

 

20-30/ вътр. 111

 

6

 

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

 

 

Фирдес Рафи

 

20-33/ вътр. 107

 

6

 

Главен специалист „Местни Данъци и Такси”

 

 

Хатидже Реджеб

 

20-33/ вътр. 107

 

Оперативни дежурни

 

21-63/ вътр. 116

 

Кметства

 

 

Кмет на с.Борци

 

 

Бахри Хюсеин

 

05343/ 21-65

kmetstvo_bortsi@venets.bg

 

Кмет на с.Боян

 

 

Иса Сали

 

05347/ 295

kmetstvo_boyan@venets.bg

 

Кмет на с.Буйновица

 

 

Мустафа Мустафа

 

053435/ 379

kmetstvo_buynovitsa@venets.bg

 

Кмет на с.Габрица

 

 

Мустафа Хамид

 

053437/215

kmetstvo_gabritsa@venets.bg

 

Кмет на с.Дренци

 

 

Бирол Шабан

 

05343/20-93

kmetstvo_drentsi@venets.bg

 

Кметски наместник на с.Денница

 

 

Джемал Хюсеин

 

053427/ 206

 

Кмет на с.Изгрев

 

 

Ерджан Мюстеджеб

 

053435/ 215

kmetstvo_izgrev@venets.bg

 

Кмет на с.Капитан Петко

 

 

Мехмед Мустафа

 

053427/ 215

kmetstvo_kpetko@venets.bg

 

Кмет на с.Осеновец

 

 

Шенол Ахмедов

 

05343/ 20-90

kmetstvo_osenovets@venets.bg

 

Кметски наместник на с.Страхилица

 

 

Недредин Мехмедов

 

053427/ 373

 

Кмет на с.Черноглавци

 

 

Валентин Рашков

 

053436/ 215

kmetstvo_chernoglavtsi@venets.bg

 

Кмет на с.Ясенково

 

 

Метхи Сали

 

053434/ 215

kmetstvo_yasenkovo@venets.bg

 

Център за обществена подкрепа

 

 

Директор на ЦОП

 

 

Весиле Реджебова

 

05343/ 20-50