Кмет на Общината


НЕХРИБАН ОСМАНОВА АХМЕДОВА

Работно време с граждани
08:00 ч. - 16:30 ч.

телефон за връзка.:05343 21-91

факс: 05343 89-80

 

БУЛСТАТ: 000931397

 

Нов имейл адрес: kmet@venets.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ПРЕЗ КАСИТЕ
НА ИЗИПЕЙ (EASYPAY) И ПРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ
ePAY.bg ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО

Съобщение по чл.32 от ДОПК

 

Преброяване 2021г.

 

План за интегрирано развитие на Община Венец за периода 2021-2027г.

 

COVID_19


КОНКУРСИ

 

Портал за Е-услуги

 

"Справка-уведомление по чл.51 ал.2 ЗМДТ за прехвърлени вещни права

върху недвижими имоти и превозни средства" могат да се изпращат към Община Венец

по един от следните начини:

1. по имейл: mdt@venets.bg

2. чрез системата за електронен обмен на съобщения

3. на хартия

 

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ВЕНЕЦ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ПРЕЗ КАСИТЕНА ИЗИПЕЙ (EASYPAY)

И ПРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ

ePAY.bg ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АКТУАЛНИ НОВИНИ

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ - 2018г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ - 2019г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ - 2020г.

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ВЕНЕЦ-ХИТРИНО"

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2017г.

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ - 2019г.

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ - 2019г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg