Здравеопазване

raw/uploads/WENETC/zdrawe_MINI.gif

Здравно обслужване – В община Венец има лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, където работят на индивидуална практика 3 ОПЛ и 2 стоматолози.