Общински съвет село Венец

No. Име, презиме и фамилия Населено място
1. Ридван Ибрахимов Ибрямов с. Венец
2. Къймет Юсуф Исмаил с. Венец
3. Сюлейман Мехмед Сюлейман

с. Ясенково

4. Синан Нурулов Халилов с. Изгрев
5. Йозай Юзджанов Себайднов с. Капитан Петко
6. Сехер Махмуд Юсуф с. Изгрев
7. Дилбер Хайредин Бахри с. Черноглавци
8. Бейхан Ридван Али с. Борци
9. Мехмед Мустафа Мехмед с. Ясенково
10. Мохамед Кяшиф Сали с. Ясенково
11. Недрет Ахмед Мехмед с. Буйновица
12. Ибрахим Реджебов Ибрямов с. Дренци
13. Динчер Неджиб Юсуф с. Дренци
14. Бирджан Ердоанов Касперов с. Ясенково
15. Ахмед Тахиров Ахмедов с. Черноглавци
16. Сали Мюмюн Карамахмуд с. Ясенково
17. Насуф Недрет Якуб с. Ясенково

Дилбер Хайредин Бахри