ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Регистър на декларации по чл.12 от ЗПРКИ Община Венец 2009

Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Декларации1, Декларации2

Регистър на декларации по чл.12 от ЗПУКИ Община Венец 2015

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси