Население

 

Брой – 7 137 жители към 01.02.2012 г., а по постоянен адрес населението към 15.12.2015г. е 13,662 души

Хармонично съжителстват представители на трите етноса - българския, турския и ромски. 91% са с турски етнически произход, 5,79% са роми, 1,75 са българи и 1,42% - друг.
Населението в трудоспособна възраст е 63,94%, което е над средните стойност за страната и региона.
Нивото на регистрираната безработица е една от най-високите в страната, към 23.04.2012 г. е 52.09%.