Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 г.