Селско стопанство

raw/uploads/WENETC/selsko1_mini.gif

 

 

Земеделие – Земеделските земи са 64,4 % от територията на общината. Отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, фуражните и техническите култури - захарно цвекло, слънчоглед, тютюн.

 

 

 

 

 

 

raw/uploads/WENETC/selsko2_mini.gifЖивотновъдство – Този отрасъл е приоритетен за общината поради природните даденостите. Животновъдството е многоотраслово, но водещо място имат говедовъдството и овцевъдството.