Важни телефони

Полицейско управление – Община Венец
Адрес: с.Венец, ул."Мир" No.14
телефон: 05343/21-48
Дирекция "Бюро по труда" - Община Венец
Адрес: с.Венец, ул."Кирил и Методий" No.30
телефон/факс: 05343/20-78
Дирекция "Социално подпомагане" - Община Венец
Адрес: с.Венец, ул."Кирил и Методий" No.30
Телефон: 05343/20-65
Берие Адем Хюсеин
Общинска служба по Земеделие - Община Венец
Адрес: с.Венец, ул."Кирил и Методий" No.30
телефон: 05343/20-05
e-mail: oszg.venec@abv.bg
Наджие Ариф Кямил
Център за спешна медицинска помощ - Община Венец
Адрес: с.Венец, ул."Мир" No.12
телефон: 05343/20-15