Полезни линкове

Държавни институции
Областен управител на област с административен център Шумен
Министерство на земеделието и горите
Министертво на региналното развитие и благоустройството
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на образованието и науката

Държавни агенции и комисии
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Национална агенция за професионално образование и обучение
Агенция за застрахователен надзор
Държавна агенция за малки и средни предприятия

Регистри
Регистър на обществените поръчки
Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Неправителствени организации
Българска Строителна Камара
Българска Търговско-Промишлена Палата
Конфедерация на независимите синдикати в България
Национално сдружение на общините в България

Международни организации
Съвет на Европа
Европейски съюз
Делегация на Европейската Комисия в България
Програма на ООН за развитие
Конгрес на местните и регионалните власти /CLRAE/
Фондация за насърчаване на икономиката и устойчивото развитие на регионите в Европа /FEDRE/
Световна банка