Е-услуги

 

Информация за е-услуги в Община Венец


ВХОД В ПОРТАЛА ЗА Е-УСЛУГИ


Идентифицирането в портала за е-услуги е възможно чрез: електронен подпис и Код от общината.


Необходимо е да имате:

• Регистрация в портала за е-услуги  /подробни инструкции/

• Валиден сертификат за КЕП или Код от общината

• Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome


Необходимо е да направите следното:

• Да изберете електронната услуга

• Да попълните бланката /заявление/ за избраната услуга от екран "Е-Услуги"

• Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в Община Венец или по пощата

• Да добавите съпътстващите / изискуеми/ документи в електронен вид

• Да регистрирате заявлението / Сайта няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ /


Резултат:

• Получавате входящ номер на заявената услуга

• Имате достъп до всички подадени и подписани с КЕП документи

• Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката

• Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин


Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

• Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения

• Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG

• Документите да не съдържат криптиран текст

• Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси


Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по банков път, Easypay, ePay. Банковите сметки и кодове за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.


Вход в Портала за Е-Услуги