Заповед №104/02.04.2019г. относно образуване на избирателни секции

Заповед №119/08.04.2019г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБ на 26 май 2019г.

Заповед относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Заповед №147/02.05.2019г. относно образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Венец

За избирателите

Разяснителна кампания

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани

Заповед относно забрана за продажба на алкохолни напитки