Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – кметове на кметства

Входящ № / дата

Име и фамилия

Длъжност

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част І

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2- част ІI

 

01/09.05.2019

 

Иса Сали

Кмет на с.Боян

ДА

изтегли

 

02/09.05.2019

 

Валентин Рашков

Кмет на с.Черноглавци

ДА

изтегли

 

03/09.05.2019

 

Мустафа Хамид

Кмет на с.Габрица

ДА

изтегли

 

04/09.05.2019

 

Мехмед Мустафа

Кмет на с.Капитан Петко

ДА

изтегли

 

05/13.05.2019

 

Бахри Хюсеин

Кмет на с.Борци

ДА

изтегли

 

06/14.05.2019

 

Метхи Сали

Кмет на с.Ясенково

ДА

изтегли

 

07/14.05.2019

 

Джемал Хюсеин

Кмет на с.Денница

ДА

изтегли

 

08/14.05.2019

 

Недредин Мехмедов

Кмет на с.Страхилица

ДА

изтегли

 

09/14.05.2019

 

Ерджан Мюстеджеб

Кмет на с.Изгрев

ДА

изтегли

 

10/14.05.2019

 

Бирол Шабан

 

Кмет на с.Дренци

ДА

изтегли

 

11/14.05.2019

 

Ремзия Мустафа

 

Кмет на с.Буйновица

ДА

изтегли

 

12/14.05.2019

 

Шенол Ахмедов

 

Кмет на с.Осеновец

ДА

изтегли

13/28.10.2019 Ремзия Мустафа Кмет на с.Буйновица

ДА

по чл.38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

14/28.11.2019

 

Мустафа Мустафа Кмет на с.Буйновица
ДА изтегли