Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – кметове на кметства

 

 

Входящ № /дата

 

 

Име и фамилия

 

Длъжност

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2-

част І

Вид на декларацията по чл.35,ал.1, т.2-

част ІІ

01/05.06.2018

 

Бахри Хюсеин

Кмет на с.Борци

ДА

изтегли

02/06.06.2018

 

Недредин Мехмедов

Кмет на с.Страхилица

ДА

изтегли

03/07.06.2018

 

Иса Сали

Кмет на с.Боян

ДА

изтегли

04/07.06.2018

 

Мехмед Мустафа

Кмет на с.Капитан Петко

ДА

изтегли

05/07.06.2018

 

Бирол Шабан

Кмет на с.Дренци

ДА

изтегли

06/07.06.2018

 

Валентин Рашков

Кмет на с.Черноглавци

ДА

изтегли

07/07.06.2018

 

Ремзия Мустафа

Кмет на с.Буйновица

ДА

изтегли

08/07.06.2018

 

Ерджан Мюстеджеб

Кмет на с.Изгрев

ДА

изтегли

09/07.06.2018

 

Джемал Хюсеин

Кмет на с.Денница

ДА

изтегли

10/07.06.2018

 

Мустафа Хамид

Кмет на с.Габрица

ДА

изтегли

11/07.06.2018

 

Шенол Ахмедов

Кмет на с.Осеновец

ДА

изтегли

12/07.06.2018

 

Метхи Сали

Кмет на с.Ясенково

ДА

изтегли