МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕНЕЦ-ХИТРИНО

Покана за свикване на общо събрание

Дата на публикуване: 08.12.2015г.