Съобщение по чл.32 от ДОПК

Имена на длъжниците

Адрес

Дата на поставяне на съобщението

Дата на сваляне на съобщението

Съобщение

21

Хюдаим Мехмедов

с.Ясенково ул. Явор  №5

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

20

Халиме Хюсменова

с.Ясенково ул. Изворна  №6

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

19

Сали Сали

с.Ясенково ул. 19-ти май  №33

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

18

Муса Юсуф

с.Ясенково ул. Мир  №60

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

17

Радослав Маринов

с.Ясенково ул. Надежда  №21

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

16

Сали Сали

с.Ясенково ул. Преслав  №9

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

15

Азиме Етем

с.Ясенково ул. Надежда №57

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

14

Раимя Ахмед

с.Буйновица ул.Васил Левски  №10

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

13

Сунай Абтулов

с.Буйновица ул.Хаджи Димитър

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

12

Ахмет Ташкън

с.Буйновица ул.Кирил и Методий №3

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

11

Ебазел Идриз

с.Буйновица ул. Пирин №4

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

10

Хазел Ехлиман

с.Буйновица ул.Бели Лом №8

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

9

Севдалина Чавдарова

с.Буйновица ул.Маршал Толбухин №3

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

8

Хюлиме Шерифова

с.Буйновица

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

7

Рамадан Салиев

с.Изгрев ул.Пролет №4

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

6

Рахми Бейтулов

с.Изгрев ул.Лудогорие №22

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

5

Нехат Салиев

с.Изгрев  ул.Плиска №5

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

4

Светлин Емилов

с.Изгрев  ул.Ивайло №2

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

3

Шерифе Ахмед

с.Страхилица ул.Демокрация №10

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

2

Марийка Белчева

гр. Варна Одесос ул.Христо Самасаров №6, ап.9, ет.3

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

1

Джемиле Йълмаз

с.Гривица ул.Ивайло №53

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

 

Имена на длъжниците

Адрес

Дата на поставяне на съобщението

Дата на сваляне на съобщението

Съобщение

21

Хюдаим Мехмедов

с.Ясенково ул. Явор №5

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

20

Халиме Хюсменова

с.Ясенково ул. Изворна №6

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

19

Сали Сали

с.Ясенково ул. 19-ти май №33

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

18

Муса Юсуф

с.Ясенково ул. Мир №60

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

17

Радослав Маринов

с.Ясенково ул. Надежда №21

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

16

Сали Сали

с.Ясенково ул. Преслав №9

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

15

Азиме Етем

с.Ясенково ул. Надежда №57

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

14

Раимя Ахмед

с.Буйновица ул.Васил Левски №10

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

13

Сунай Абтулов

с.Буйновица ул.Хаджи Димитър

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

12

Ахмет Ташкън

с.Буйновица ул.Кирил и Методий №3

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

11

Ебазел Идриз

с.Буйновица ул. Пирин №4

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

10

Хазел Ехлиман

с.Буйновица ул.Бели Лом №8

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

9

Севдалина Чавдарова

с.Буйновица ул.Маршал Толбухин №3

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

8

Хюлиме Шерифова

с.Буйновица

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

7

Рамадан Салиев

с.Изгрев ул.Пролет №4

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

6

Рахми Бейтулов

с.Изгрев ул.Лудогорие №22

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

5

Нехат Салиев

с.Изгрев ул.Плиска №5

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

4

Светлин Емилов

с.Изгрев ул.Ивайло №2

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

3

Шерифе Ахмед

с.Страхилица ул.Демокрация №10

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

2

Марийка Белчева

гр. Варна Одесос ул.Христо Самасаров №6, ап.9, ет.3

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук

1

Джемиле Йълмаз

с.Гривица ул.Ивайло №53

22.10.2020г.

06.11.2020г.

тук