Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването, издаде заповеди, с които се въвеждат конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Призовават се работодателите и органите по назначаване да организират дистанционна форма за работа на служителите и работниците си. Когато работата от разстояние не е възможна, следва стриктно да се спазват конкретно разписани противоепидемични мерки за дистанция и дезинфекция. На закрити обществени места – публичен транспорт, магазини, администрации, храмове, спортни и културни обекти - носенето на защитна маска е задължително за всички.

Остават затворени увеселителни заведения, игрални зали, дискотеки, фитнес – центрове, закрити обекти за хранене. Не се разрешават посещенията в търговските центрове тип МОЛ, с изключение на аптеките, хранителните магазини, банковите и застрахователните офиси в тях. Провеждането на учебните занятия остава дистанционно. Детските градини и ясли са затворени. Остава в сила 14-дневната карантина на всички лица, влизащи на територията на България.

С друга заповед на здравния министър се урежда задължителната изолация на потвърдените случаи на COVID-19, карантината на контактните лица, медицинското наблюдение и т. н.

С отделна заповед се въвежда временната забрана за влизане на територията на Република България, като детайлно са описани изключенията.

С четирите заповеди (заповеди № РД-01-262/14.05.2020 г., № РД-01-263/14.05.2020 г., № РД-01-264/14.05.2020 г., № РД-01-265/14.05.2020 г.) на здравния министър, можете да се запознаете ТУК.

 

Заповед №РД-01-176/31.10.2020г. за въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на област Шумен, считано от 00.00 часа на 02 ноември 2020г. до 00.00 часа на 16 ноември 2020г.

Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.

Заповед РД-01-165 Регионална здравна инспекция - Шумен

Заповед №РД-01-611/22.10.2020г. за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 октомври 2020г. до 30 ноември 2020г.

Заповед №РД-01-610/22.10.2020г. за задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар, подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

Заповед №РД-01-609/21.10.2020г. за въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22 октомври 2020г. до 30 ноември 2020г.

Заповед №РД-01-548/30.09.2020г. за въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 октомври 2020г. до 30 ноември 2020г.

Заповед №РД-01-489/31.08.2020г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 септември 2020г. до 30 септември 2020г.

Заповед №РД-01-488/31.08.2020г. за въвеждане на временна забрана за влизане  на територията на Република България, считано от 1 септември 2020г. до 30 септември 2020г.

Заповед №РД-01-487/31.08.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 септември 2020г. до 30 септември 2020г.

Заповед №РД-01-403/15.07.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 август 2020г. до 31 август 2020г.

Заповед №РД-01-403/15.07.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020г. до 31 юли 2020г.

Заповед №РД-01-402/15.07.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020г. до 31 юли 2020г.

Заповед №РД-01-393/09.07.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 10 юли 2020г. до 15 юли 2020г.

Заповед №РД-01-370/30.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 юли 2020г. до 15 юли 2020г.

Заповед №РД-01-369/30.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 юли 2020г. до 15 юли 2020г.

Заповед №РД-01-354/22.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020г. до 30 юни 2020г.

Заповед №РД-01-353/22.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020г. до 30 юни 2020г.

Заповед №РД-01-337/13.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 юни 2020г. до 30 юни 2020г.

Заповед №РД-01-332/12.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 юни 2020г. до 30 юни 2020г.

Заповед №РД-01-331/12.06.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 юни 2020г. до 30 юни 2020г.

Заповед за утвърждаване на Мерки за организиране на дейностите в детските градини на територията на Община Венец, след отваряне за посещение на деца, считано от 01.06.2020г.

 

ЗАПОВЕД №151/ 07.05.2020 ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №150 ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ И КАФЕ СЛАДКАРНИЦИ

ЗАПОВЕД №150/ 05.05.2020 ОТНОСНО ПОСЕЩЕНИЯТА НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ И КАФЕ СЛАДКАРНИЦИ

ЗАПОВЕД №148/ 04.05.2020 ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД ЗА НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ МАСКИ

ЗАПОВЕД №142/ 27.04.2020 ЗА НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ В ЗАКРИТИ ИЛИ ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

ЗАПОВЕД №127/ 13.04.2020 ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ДО 13.05.2020г.

ЗАПОВЕД №128/ 13.04.2020 ЗА НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ В ЗАКРИТИ ИЛИ ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

ЗАПОВЕД №103/ 26.03.2020 ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ДО 12.04.2020г.

ЗАПОВЕД №083/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19